Conform OUG nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, începând cu data de 1 iulie 2012, intervin următoarele modificări în domeniul TVA:

Începând cu decontul de TVA aferent lunii iulie 2012, persoanei impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică, organul fiscal competent îi anulează înregistrarea în scopuri de TVA dacă nu a depus nici un decont de TVA pentru ultimele 6 luni consecutive. Anularea este valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al 6-lea decont.

Începând cu decontul de TVA aferent trimestrului III 2012, persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic, organul fiscal competent îi anuleazăînregistrarea în scopuri de TVA dacă nu a depus nici un decont de TVA pentru douătrimestre calendaristice consecutive. Anularea este valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al 2-lea decont.

Începând cu decontul de TVA aferent lunii iulie 2012, persoanei impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică, organul fiscal competent îi anulează înregistrarea în scopuri de TVA dacă în deconturile de TVA depuse pentru ultimele 6 luni consecutive nu au fost evidenţiate operaţiuni economice realizate în cursul acestor perioade. Anularea este valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al 6-lea decont.

Începând cu decontul de TVA aferent trimestrului III 2012, persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic, organul fiscal competent îi anuleazăînregistrarea în scopuri de TVA dacă în deconturile de TVA depuse pentru două trimestre calendaristice consecutive nu au fost evidenţiate operaţiuni economice realizate în cursul acestor perioade.  Anularea este valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al 2-lea decont.